ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 8-9-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ BRAILLE

Περιγραφή Μεθόδου.doc
Microsoft Word Document 66.5 KB

 

Οδηγός ψυχοπαιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων για υποψήφιους ΑΣΕΠ όλων των ειδικοτήτων

Τιπούκειτος.doc
Microsoft Word Document 53.0 KB
Σύγχρονα_θέματα.doc
Microsoft Word Document 13.0 KB
Website counter

Αίτηση Συμμετοχής

Την αίτηση αυτή τη βρίσκετε στην Αρχική σελίδα, την αποθηκεύετε στην επιφάνεια εργασίας, τη συμπληρώνετε και τη στέλνετε στο info_seminario@yahoo.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που έχει εγκριθεί με απόφαση του Τομέα Ειδικς Π﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽όφαση του Τομέα Ειδικέςής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Π.Τ.Δ.Ε.  Αθηνών στη συνεδρία (15-12-2011), με τίτλο:

«Σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Λογοθεραπεία και Συμβουλευτική. Θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση εκπαιδευτικών, φοιτητών και συναφών επιστημόνων».

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2012-2015

 

Επώνυμο ……………………………………………………………………………….....

Όνομα……………………………………………………………………………………..

Επάγγελμα……………………………………………………………………………......

Δ/νση κατοικίας…………………………………………………………………………..

Πόλη…………………………………………………………………………...................
Τ.Κ. …………………………………………………………………………....................

Τηλέφωνo …………………………………………………………………………….......

Κινητό..................................................................................................................................

e-mail ……………………………………………………………………………..............ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Διδακτορική Διατριβή

□ Τμήμα…………………………..

Μεταπτυχιακό

□ Τμήμα…………………………..

Πτυχίο Α.Ε.Ι

□ Τμήμα…………………………..

Πτυχίο Τ.Ε.Ι

□ Τμήμα…………………………..

Εξομοίωση

Μετεκπαίδευση

Παιδαγωγική Ακαδημία

ΙΕΚ

Φοιτητής

Γονιός, ιδιώτης κ.α.  

□ ……………………………………..

□ Τμήμα …………………………..

□ Τμήμα …………………………..

□ ……………………………………….Σας ενημερώνω ότι επιθυμώ να εγγραφώ και να παρακολουθήσω το Ειδικό Επιστημονικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ετήσιας διάρκειας 420 ωρών.

 

Αθήνα, ……………

Ο/Η αιτ…………….