ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 8-9-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ BRAILLE

Περιγραφή Μεθόδου.doc
Microsoft Word Document 66.5 KB

 

Οδηγός ψυχοπαιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων για υποψήφιους ΑΣΕΠ όλων των ειδικοτήτων

Τιπούκειτος.doc
Microsoft Word Document 53.0 KB
Σύγχρονα_θέματα.doc
Microsoft Word Document 13.0 KB
Website counter

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΕΚΑΤΟΥ τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/5/2017

Η επιστημονική ομάδα του Ετήσιου Προγράμματος σε συνεργασία με το Επιστημονικό Σωματείο Συμβουλευτικής Λογοθεραπείας Ειδικής Παιδαγωγικής "Η Εναλλακτική" (ΕΣΣΛΕΠΕ) σας αποστέλλουν το πρόγραμμα Μαϊου 2017 για τις εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν στη Δαμάρεως. Παρόλο που το τμήμα σας έχει ολοκληρώσει των κύκλο των εισηγήσεών του σας προτείνουμε να τις παρακολουθήσετε!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/4/2017

Η επιστημονική ομάδα του Ετήσιου Προγράμματος σε συνεργασία με το Επιστημονικό Σωματείο Συμβουλευτικής Λογοθεραπείας Ειδικής Παιδαγωγικής "Η Εναλλακτική" (ΕΣΣΛΕΠΕ) σας αποστέλλουν το πρόγραμμα Απριλίου 2017 για το 10ο τμήμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/4/2017

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

                                          

Ο Δαρβίνος είπε ότι: «Το ζώο που θα επιβιώσει δεν είναι το δυνατότερο, αλλά αυτό που μπορεί να αλλάζει και να προσαρμόζεται στις γύρω αλλαγές.» Η αλλαγή είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την επιβίωση και την ανάπτυξη ενός οργανισμού, είτε πρόκειται για ένα άνθρωπο, είτε για μια εμπορική επιχείρηση, είτε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα.

   Η αλλαγή απαιτεί την εμπλοκή ανθρώπων, μεταφέρει ανησυχία και αβεβαιότητα μαζί με την ανάγκη για ανάπτυξη δεξιοτήτων. Γι’ αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι/ εκπαιδευτικοί αντιστέκονται σε κάτι νέο.

·      Η αντίσταση οφείλεται στις αξίες: το άτομο αντιστέκεται στην προτεινόμενη αλλαγή όταν αυτή δεν συμφωνεί με το σύστημα αξιών του – ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ.

·      Η αντίσταση οφείλεται στη δύναμη: το άτομο αντιδρά στην αλλαγή ως απειλή για τις ικανότητες του, για το κύρος του και για την κατανομή δύναμης και εξουσίας. Όταν υπάρχει φόβος για ανεπάρκεια, αδυναμία και απώλεια κεκτημένων. Όταν δεν υπάρχουν ορατά οφέλη από την αλλαγή.

·      Η αντίσταση οφείλεται στα ψυχολογικά εμπόδια: το άτομο αντιδρά στην αλλαγή όταν αισθάνεται πως απειλούνται η ασφάλεια του, η εμπιστοσύνη του, η συναισθηματική του ευημερία και η σταθερότητα που νιώθει.

·      Όταν υπάρχουν πρακτικά εμπόδια: το άτομο αντιδρά, όταν οι πόροι και τα μέσα που θα στηρίξουν την αλλαγή είναι ανεπαρκή.

 

   Τα στάδια εισαγωγής μιας καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι τα εξής:

-Η φάση της εισαγωγής : Είναι η απόφαση για να ξεκινήσει η διαδικασία και η ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης στον δέκτη-μαθητή.

- Η φάση της εφαρμογής :Σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνονται  η εφαρμογή του σχεδίου δράσης, η ανάπτυξη και διατήρηση της αφοσίωσης και η παρακολούθηση της προόδου και των προβλημάτων που παρουσιάζονται.

- Η φάση της εσωτερίκευσης : η αλλαγή παύει να θεωρείται ως κάτι το νέο και γίνεται μέρος του συνηθισμένου

   Αρχικά, η όποια αλλαγή χρειάζεται να έχει όραμα ,ξεκάθαρους στόχους, σκοπούς  και ρόλους. Έτσι, για να επιτευχθεί η όποια αλλαγή στο σχολείο, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, χρειάζεται πρώτα να αλλάξει η κουλτούρα δηλαδή οι ίδιες οι αξίες και οι πεποιθήσεις των ατόμων  που είναι και η καρδιά της προόδου. Σημαντικές προϋποθέσεις επιτυχίας αναδεικνύονται η κατανόηση  της φύσης ,η αναγκαιότητα της καινοτομίας και η αξιοποίηση και η ανάπτυξη της ετοιμότητας και ικανότητας για αλλαγή.

   Έτσι, για να πετύχουμε όλα αυτά  θα  πρέπει να παρέχονται ξεκάθαρα στα άτομα τα κίνητρα  που θα συμβάλλουν με τη σειρά τους στην άμβλυνση των προβλημάτων και των αντιστάσεων .Σε όλα αυτά εξέχοντα ρόλο παίζει ο  διάλογος με  διάφορες προσεγγίσεις, που επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις στο πώς σχεδιάζονται και στηρίζονται οι αλλαγές. Επίσης, για να γίνει πιο αποτελεσματική η αλλαγή θα πρέπει  να προωθείται μέσα από κατάλληλο σχεδιασμό  και  να είναι αποτελεσματική η άσκηση της ηγεσίας. Ο ρόλος του ηγέτη είναι σημαντικός, αφού, χρησιμοποιώντας το δομικό πλαίσιο ,θα πρέπει να επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, τον έλεγχο, την επικοινωνία και την κατανομή των πόρων, οι οποίοι θα πρέπει να διασφαλιστούν. Επικουρικά σε όλο αυτό δρα και η  πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας.

  Τέλος ,όλο αυτό το σχέδιο δράσης για να πετύχει  θα πρέπει να κινείται στα πλαίσια δημιουργίας  δημοκρατικού κλίματος, συλλογικότητας, συναδελφικότητας και επαγγελματισμού από όλους.

 

                                                                                        

                                                                                                                           ΑΚΑΘΗ ΚΩΒΑΙΟΥ

                                                                                                                           ΜΑΡΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ

                                                                                                                           ΜΑΡΙΑ  ΚΑΣΩΤΑΚΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ο Διευθυντής του σχολείου συγκαλεί τον σύλλογο διδασκόντων με θέμα συνεδρίασης «Δημιουργώ ευκαιρίες-δράσεις προσφυγόπουλων με το υπόλοιπο σχολείο», ώστε μέσω της συζήτησης, της ανταλλαγής ιδεών και της συναπόφασης να προκύψει μια σειρά ενεργειών, που θα επιφέρουν την δυναμική ένταξη των προσφυγόπουλων στο σχολείο. Λαμβάνουμε στο μεταξύ υπ’ όψιν μας, όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν τις δράσεις μας. Μέσω της πληθώρας απόψεων που υπάρχουν, η δράση του σχολείου στοιχειοθετείται από τις εξής ενέργειες:

Αρχικά, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε, τι γνώσεις διαθέτουμε ήδη. Δηλαδή κάποιοι εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν επιμορφωθεί με θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή να έχουν εμπειρία από εργασία ή εθελοντισμό σε προσφυγικές δομές. Εξετάζοντας αυτό το ενδεχόμενο, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών για την κουλτούρα, τα στοιχεία του πολιτισμού και το επίπεδο γλωσσομάθειας των προσφύγων. Στη συνέχεια, με βάση τα παραπάνω, αναθέτουμε ρόλους και αρμοδιότητες σε κάθε εκπαιδευτικό, και συνεργαζόμαστε καταγράφοντας το όραμα, τις δεξιότητες, τα κίνητρα, τα μέσα και το σχέδιο δράσης, ώστε να είμαστε διαθέσιμοι να συζητήσουμε οποιαδήποτε «δυσκολία» προκύψει μέσα σε κλίμα συνεργασίας και κατανόησης.

Σε δεύτερο επίπεδο, το σχολείο οφείλει να ευαισθητοποιήσει και να εντάξει στη δράση αυτή και τους γονείς. Οργανώνουμε λοιπόν συνάντηση και ενημέρωση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων για το θέμα αυτό, τόσο από τους διδάσκοντες, όσο και από ειδήμονες στο θέμα αυτό. Τους εξηγούμε τη διαδικασία, τους στόχους μας αλλά και την αξία που έχει η δράση αυτή και ότι είμαστε διαθέσιμοι να συζητήσουμε ό,τι προκύψει. Παράλληλα, απαιτείται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και της ευρύτερης κοινότητας, η οποία μπορεί  να διαθέσει τα μέσα που θα χρειαστούν στην προσέγγιση και ένταξη των προσφυγόπουλων στη μαθησιακή διαδικασία.

Ύστερα από την επαρκή ενημέρωση και κατάρτιση διδασκόντων, γονέων και κοινότητας ξεκινά το πρακτικό μέρος. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη διαμεσολαβητή μεταξύ των οικογενειών και των διδασκόντων, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία και για τις δύο πλευρές. Αυτό θα βοηθήσει ώστε και οι δύο πλευρές να μάθουν για την κουλτούρα, τις συνήθειες, τα πιστεύω, τον θεσμό της κοινωνίας, τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις των άλλων. Με αυτό τον τρόπο ίσως θα είναι ευκολότερος ο τρόπος προσέγγισης σε τυχόν συγκρούσεις μεταξύ τους.

Σε τρίτο επίπεδο, εξετάζουμε το επίπεδο ελληνικής γλωσσομάθειας των παιδιών εάν υπάρχει . Για αυτό το σκοπό μπορούμε να διενεργήσουμε ειδικά τεστ που θα μας βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Επιπλέον, πρέπει να διαπιστώσουμε αν οι γονείς αυτών των παιδιών έχουν κάποιες γνώσεις της ελληνικής γλώσσας. Και αντίστοιχα αν κάποιος από τους γονείς ή μαθητής του σχολείου έχει κάποια γνώση για τα προσφυγόπουλα.

Τέλος, ξεκινάμε τις βιωματικές μας δράσεις στο σχολείο. Αρχικά ξεκινάμε με παιχνίδια γνωριμίας και επικοινωνίας με σκοπό να γνωριστούν οι ομάδες μεταξύ τους και να ανταλλάξουν πληροφορίες. Συνεχίζουμε με ασκήσεις εμπιστοσύνης και ομαδικά παιχνίδια με σκοπό όλοι οι συμμετέχοντες να γίνουν μια ομάδα, η οποία θα δέχεται και θα «αγκαλιάζει» τη διαφορετικότητα. Στη συνέχεια, ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας και τις ανάγκες της, θα διαμορφωθούν έτσι οι δράσεις, ώστε να υπάρξει μια νέα στοχοθεσία που θα αφουγκραστεί τα «θέλω» της ομάδας. ώστε να δημιουργηθεί κλίμα ασφάλειας, ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης και οικειότητας.

        Είναι πολύ σημαντικό, οι δράσεις να είναι καλά οργανωμένες, ώστε να μην προσβάλλουν τον πολιτισμό των προσφυγόπουλων, άλλα ούτε και των υπόλοιπων παιδιών. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί και να σεβαστούμε τη διαφορετικότητα προσπαθώντας να απαλλαγούμε από προκαταλήψεις και στερεότυπα. Τέλος, θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν επικοινωνιακοί, ευέλικτοι και συζητήσιμοι, ώστε να υπάρχει εμπλοκή όλων των μελών της δράσης αυτής και να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που θα μας δοθεί, ώστε όλα τα παραπάνω να υλοποιηθούν και να έχουν μια υπόσταση.

 

Ομαδική εργασία

Χέλμη Γεωργία

Τριάντου Γεωργία

Βάρρα Ευγενία

Λαφογιάννη Θεώνη

 

Εμπλοκή γονέων σε δράσεις στο σχολείο

Η βέλτιστη λειτουργία του σχολείου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία των διδασκόντων και του λοιπού προσωπικού με τις οικογένειες των μαθητών. Η οικογένεια σήμερα ασκεί μια σειρά λειτουργιών για τα μέλη της, ώστε να τους εξασφαλίσει την επιβίωση, την ανάπτυξη και την προσαρμογή τους. Για να το πετύχει αυτό αναλαμβάνει διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στο παιδί και τα διάφορα περιβάλλοντα στα οποία συμμετέχει. Η ισχυρή διασύνδεση και η επικοινωνία της οικογένειας λοιπόν με το σχολικό περιβάλλον του παιδιού αποτελεί γέφυρα για την ομαλή ,γνωστική, αλλά και συναισθηματική ανάπτυξη του.   Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, και να περάσει τόσο στους οργανωμένους γονείς όσο και στον καθένα ξεχωριστά ότι η συμμετοχή τους δεν είναι ανταγωνιστική, αλλά συμπληρωματική προς το σχολείο. Μπορεί να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές, ως πηγή διαφόρων μορφών μάθησης και εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό έχει σαφές  όφελος στην εξέλιξη του παιδιού τους, αλλά ενισχύει και τη σχέση γονέα- παιδιού.

Πώς όμως μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα σχολείο και να βελτιώσουμε τη συνεργασία του με τους γονείς; Οι σχέσεις που διατηρεί η σχολική μονάδα με τις οικογένειες των μαθητών της καθορίζονται ως ένας από τους σημαντικούς παράγοντες αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας και οι σχέσεις αυτές απαιτούν ειλικρίνεια, αμοιβαία εμπιστοσύνη και απουσία επικριτικής διάθεσης. Συνεπώς, η διεύθυνση του σχολείου μας πρέπει να έχει κατακτήσει κάποιες δεξιότητες και να γνωρίζει να διαχειρίζεται κρίσεις. Είναι απαραίτητο το εκπαιδευτικό προσωπικό να είναι έτοιμο και θετικό να ακούσει τους γονείς, να τους καλωσορίσει στον χώρο του σχολείου,  να καθησυχάσει τυχόν φόβους και ανησυχίες τους και να τους συμβουλέψει για την πρόοδο των παιδιών τους. Αυτές οι ενέργειες βέβαια πρέπει να επιτυγχάνονται μέσα σε ένα ενθαρρυντικό, φιλικό κλίμα που κάθε λάθος, απορία και δυσκολία επιτρέπεται! Μια θετική εικόνα δημιουργεί θετική στάση και διάθεση συνεργασίας και από τις δύο μεριές και αυτό είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να αξιοποιηθεί πιο εύκολα και η «μέθοδος» της διαμεσολάβησης για την εύρεση μιας κοινής οδού σε ζητήματα συγκρούσεων, στο πλαίσιο της έκφρασης απόψεων και συναισθημάτων και της επιχειρηματολογίας με αμοιβαίο σεβασμό σε ένα κλίμα διαλόγου, ισότητας, συναπόφασης, κοινών δεσμεύσεων και συνευθύνης.

Σε πρακτικό επίπεδο κάποιες διαδικασίες που διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι οι εξής:

ž  Η αρχική ενημέρωση των γονέων στην αρχή της σχολικής χρονιάς για το πρόγραμμα σπουδών, τις ανάγκες των παιδιών και τις δράσεις του σχολείου.

ž  Οι προσκλήσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα για συναντήσεις στο σχολείο. Οι συναντήσεις αυτές μπορούν να αφορούν εκδρομές, εξετάσεις, προγράμματα και επιμορφωτικά σεμινάρια.

ž  Η κοινοποίηση θετικών ειδήσεων για το παιδί μέσα από ενημερωτικό σημείωμα προς τον γονέα.

ž  Η δημιουργία πίνακα ανακοινώσεων, όπου θα παραθέτονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την λειτουργία και δράση του σχολείου.

ž  Η δημιουργία μιας εφημερίδας ή ενός περιοδικού για γονείς, στο οποίο παρουσιάζονται θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχολείου και οικογένειας. Σε αυτό οι γονείς μπορούν να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους και να αναζητήσουν λύσεις και βοήθεια από ειδικούς. Ή η δημιουργία και η διανομή «Ενημερωτικών φυλλαδίων» για διάφορα θέματα με:    Γιατί (λίγη θεωρία) και Πώς (συγκεκριμένα παραδείγματα).

ž  Η δημιουργία ενός χώρου μέσα στο σχολείο, στο οποίο θα γίνονται εκεί οι συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών.

ž  Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα οργανώνονται και θα απευθύνονται ειδικά για τους γονείς, ώστε να οι τελευταίοι να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να αισθανθούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των παιδιών τους.

ž   Η ενεργή συμμετοχή των γονέων σε γιορτές, παραστάσεις και εκδρομές του σχολείου. Για παράδειγμα, η προετοιμασία των σκηνικών, των κουστουμιών και του χώρου μπορεί να πραγματοποιηθεί ευκολότερα με την εμπλοκή των γονέων.

ž  Η εμπλοκή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η υποστήριξη και η κινητοποίησή του (Χρειάζεται βέβαια οριοθέτηση και αποσαφήνιση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων).

ž  .«Εργασίες» για γονείς και παιδιά για το σπίτι, όπως, Projects  για  το  σπίτι, «Θέματα»  για  συζήτηση  με  το  παιδί  στο  σπίτι κλπ.

ž  Εργαστήρια στο σχολείο για γονείς και παιδιά (με δραστηριότητες που έχουμε δουλέψει  στην τάξη, με αφορμή μια γιορτή/ ένα γεγονός κλπ)

ž   

Συμπερασματικά, κατανοούμε πώς η Συνεκπαίδευση είναι η λύση. Η απόκτηση δηλαδή κοινής εκπαιδευτικής εμπειρίας από άτομα διαφορετικών ηλικιών και εμπειριών για τη λύση κοινών προβλημάτων. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και εκπρόσωποι της κοινότητας πρέπει να συνεργαστούν για τη πρόληψη και αντιμετώπιση κρίσεων.

 

 

Ομάδα Εργασίας

Αλεξάνδρα Βράκα

Μάρθα Κουτσογιαννούλη

Ιωάννα Παπαδοπούλου

Ευαγγελία Σημαντήρη

Γρηγόρης Φουσέκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/3/2017

Η επιστημονική ομάδα του Ετήσιου Προγράμματος σε συνεργασία με το Επιστημονικό Σωματείο Συμβουλευτικής Λογοθεραπείας Ειδικής Παιδαγωγικής "Η Εναλλακτική" (ΕΣΣΛΕΠΕ) σας ανακοινώνουν το πρόγραμμα του Απριλίου 2017 - για τις εργασίες του 10ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουν πως θα γίνουν ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ μαθήματα το ΣΚ 22 κ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 & ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ το ΣΚ 6 κ 7 ΜΑΪΟΥ 2017. Όποιος ΕΠΙΘΥΜΕΙ μπορεί να αποφοιτήσει 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ώστε να α) μπορεί να καταθέσει δικαιολογητικά για το ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ της ΕΑΕ του ΠΤΔΕ ΑΘΗΝΩΝ (αιτήσεις μέχρι 12/5/2017) και να μοριοδοτηθεί με τα αντίστοιχα μόρια, και β) με την εξειδίκευση του ΕΤΗΣΙΟΥ σεμιναρίου μας να δικαιούται να καταθέσει αίτηση για ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ στον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (μέχρι κ 28/4/2017).  

Για ... αποφοίτηση θα πρέπει να έχετε καταθέσει... (και) την τελευταία εργασία της ΔΥΣΓΡΑΦΙΑΣ μέχρι και 12/4/2017. 

Οι συμμετέχοντες του ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ενημερώνουν τον κ. Ορφανό για την επιλογή τους, ώστε να μπορεί να ρυθμίσει την αποστολή ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟΥ στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις! 

Ευχόμαστε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και την ΑΝΑΣΤΑΣΗ με πρόοδο, αγάπη και χαρές! 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15/3/2017

Η επιστημονική ομάδα του ετήσιου προγράμματος εξειδίκευσης στην ΕΑΕ σας ανακοινώνει το πρόγραμμα του 10ου τμήματος για τον μήνα Μάρτιο & Απρίλιο 2017. Την Κυριακή 2/4 έχουμε καλέσει έναν ειδικό δάσκαλο της ΕΑΕ με πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο και σας δίνετε η δυνατότητα να δείτε διαγνωστικό και υποστηρικτικό υλικό για μαθητές με Μ.Δ. το οποίο μπορείτε ή να το παραγγείλετε ή και να το αγοράσετε από τον υπεύθυνο της παρουσίασης!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/2/2017

Η επιστημονική ομάδα του ετήσιου προγράμματος εξειδίκευσης στην ΕΑΕ μαζί με τα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ για όσες κ όσους γιορτάζουν σήμερα, σας ανακοινώνει το πρόγραμμα του 10ου τμήματος για τον μήνα Μάρτιο 2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29/1/2017

Η επιστημονική ομάδα του ετήσιου προγράμματος σας ανακοινώνει το πρόγραμμα του 10ου τμήματος για τον μήνα Φεβρουάριο 2017.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19/12/2016
Η επιστημονική ομάδα του Ετήσιου Προγράμματος σας ανακοινώνει το πρόγραμμα

του Ιανουαρίου 2017 για το 10ο τμήμα και σας εύχεται καλές γιορτές και ένα δημιουργικό 2017 με υγεία, χαρά και επιτυχίες!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/12/2016

Η επιστημονική ομάδα του Ετήσιου Προγράμματος σας ανακοινώνει την επόμενη συνάντηση μέσα στον μήνα Δεκέμβριο 2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7/11/2016

Η επιστημονική ομάδα του Ετήσιου Προγράμματος σε συνεργασία με το Επιστημονικό Σωματείο Συμβουλευτικής Λογοθεραπείας Ειδικής Παιδαγωγικής "Η Εναλλακτική" (ΕΣΣΛΕΠΕ) σας αποστέλλουν επισυναπτόμενη την επόμενη εργασία με ημερομηνία παράδοσης 15/12/2016. Οι απαντήσεις σας να σταλούν στο mail της υπεύθυνης καθηγήτριας και στη γραμματεία info_seminario@yahoo.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/10/2016

Η επιστημονική ομάδα του ετήσιου προγράμματος σας ανακοινώνει το πρόγραμμα για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/9/2016

Η επιστημονική ομάδα του ετήσιου προγράμματος σας ανακοινώνει το πρόγραμμα για τον μήνα Οκτώβριο 2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/9/2016

Η επιστημονική ομάδα του Ετήσιου Προγράμματος σε συνεργασία με το Επιστημονικό Σωματείο Συμβουλευτικής Λογοθεραπείας Ειδικής Παιδαγωγικής "Η Εναλλακτική" (ΕΣΣΛΕΠΕ) σας αποστέλλουν επισυναπτόμενη την επόμενη εργασία (ποσοτική κ ποιοτική έρευνα) με ημερομηνία παράδοσης 18/10/2016. Οι απαντήσεις σας να σταλούν και στο mail του υπεύθυνου καθηγητή  spapapetrou@yahoo.com

και στη γραμματεία info_seminario@yahoo.gr

Οι ερωτήσεις βρίσκονται στο τέλος του συνημμένου για την ποσοτική έρευνα (01_οκ_ποσοτική έρευνα στη σελίδα 45 ). 

Σας ευχόμαστε Καλή ακαδημαϊκή χρονιά κ καλή συνέχεια στις σπουδές σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/8/2016

Η επιστημονική ομάδα του ετήσιου προγράμματος σας ανακοινώνει  μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/7/2016
Η επιστημονική ομάδα του Ετήσιου Προγράμματος σε συνεργασία με το Επιστημονικό Σωματείο Συμβουλευτικής Λογοθεραπείας Ειδικής Παιδαγωγικής "Η Εναλλακτική" (ΕΣΣΛΕΠΕ) σας ενημερώσουν: 
1. ΣΥΝΤΟΜΑ θα ανακοινωθούν προγράμματα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ χρονικής διάρκειας 3μηνών - 4μηνών - 6μηνών.
2. Στις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις, σήμερα Κυριακή 17/7, σας στάλθηκε βοηθητικό υλικό για χαλαρή καλοκαιρινή μελέτη - καθώς, και όλες οι πληροφορίες και το πρόγραμμα για το ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2016
3. Επιπλέον, σας προτείνουμε να κρατάτε επαφή με την ιστοσελίδα www.logotherapy-lab.jimdo.com ώστε να γνωρίζετε προγράμματα - σεμινάρια - εκδρομές και ΔΩΡΕΑΝ παροχές του επιστημονικού σωματείου ΕΣΣΛΕΠΕ.
4. Για οποιαδήποτε απορία στείλτε το μήνυμά σας στο info_seminario@yahoo.gr
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΨΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ!
ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/7/2016

Η επιστημονική ομάδα του ετήσιου προγράμματος σας ανακοινώνει το πρόγραμμα για τον μήνα Σεπτέμβριο 2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21/6/2016
Ο επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή Λογοθεραπεία – Συμβουλευτική, ομότιμος καθηγητής κος Δράκος, οι συνεργάτες του και το Επιστημονικό Σωματείο ΕΣΣΛΕΠΕ  Συμβουλευτικής Λογοθεραπείας Ειδικής Παιδαγωγικής "Η Εναλλακτική" σας ενημερώνουν πως στα προσωπικά ηλεκτρονικά σας ταχυδρομεία στάλθηκε η εργασία του κ. Δράκου. 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα ενημερώστε τη γραμματεία στο info_seminario@yahoo.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7/6/2016

Η επιστημονική ομάδα του Ετήσιου Προγράμματος σε συνεργασία με το Επιστημονικό Σωματείο Συμβουλευτικής Λογοθεραπείας Ειδικής Παιδαγωγικής "Η Εναλλακτική" (ΕΣΣΛΕΠΕ) σας αποστέλλουν το πρόγραμμα Ιουνίου 2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/5/2016

Η επιστημονική ομάδα του Ετήσιου Προγράμματος σε συνεργασία με το Επιστημονικό Σωματείο Συμβουλευτικής Λογοθεραπείας Ειδικής Παιδαγωγικής "Η Εναλλακτική" (ΕΣΣΛΕΠΕ) σας αποστέλλουν το πρόγραμμα Μαΐου 2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/5/2016
Ένα κείμενο ως καλωσόρισμα... από δύο παλιές μας φοιτήτριες του ετήσιου προγράμματος:
«Κάθε άνθρωπος είναι όπως όλοι οι άνθρωποι όπως μερικοί άνθρωποι, όπως κανένας άλλος άνθρωπος».
   Εσύ, εγώ ο ίδιος τώρα πια το ξέρω. Αφήνω τις πόρτες ανοικτές σε κάθε πρόβλημα, καταγράφω τα δεδομένα όπως μου τα υπαγορεύει η δυναμική της βιντεοανάλυσης. Μέσα από διαφορετικές οπτικές προσπαθώ να χειριστώ ευέλικτα τις καταστάσεις.
   Είμαι ενήλικας και πρέπει στο «παιχνίδι» που μετέχω να εκμεταλλευτώ την εμπειρία μου, την προηγούμενη γνώση μου. Λαμβάνω υπόψη τα ενδιαφέροντα όλων μας. Νιώθω ικανοποίηση , νιώθω επιτυχία , μπορώ έτσι να δέσω τα μέλη της ομάδας χωρίς να απορρίψω κανέναν.
   Και αμέσως κάτι θα «δεις» : Οι μαθητές είναι αυτοί που θα σε οδηγούν. Τότε άδραξε την ευκαιρία και σπάσε τα δεσμά του σχολείου νιώσε τη μαθησιακή διαδικασία με όποια προβλήματα προκύπτουν ως πρόκληση. Νομίζω πως τώρα μπορώ πραγματικά να δράσω.
   Και έχω στο μυαλό μου και στην καρδιά μου τα ανθρώπινα εργαλεία μου. Αφήνω χώρο και χρόνο σε κάθε ένα παιδί γύρω μου. Το αποδέχομαι όπως είναι γιατί πάνω από όλα σέβομαι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και ιδιαίτερα αυτή που «κρέμεται» από μένα. Θέλω να δώσω όραμα, όνειρο, όνομα για να μην χαθεί κανείς και το κάνω με επιλογές που θα προσφέρω χτισμένες στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του καθενός ξεχωριστά.
   Με το χέρι σου κάτω από το χέρι θα προχωράτε μαζί σε κάθε περίπτωση. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ειδική αγωγή. Πάντα και στην γενική εκπαίδευση θα εφαρμόσεις ανάλογες τεχνικές. Είσαι δάσκαλος, εποπτεύεις τη μαθησιακή διαδικασία, παρακολουθείς στενά και επεμβαίνεις εξισορροπητικά –διορθωτικά.
   Μα πάνω απ’ όλα έχεις αγάπη για κάθε ένα πλασματάκι που καρφώνει τα μάτια του πάνω σου. Με αυτή την αγάπη προχωράω προς τους μικρούς ρεαλιστικούς και πραγματοποιήσιμους στόχους για να κατακτάμε μαζί όλο και κάτι περισσότερο. Αλλά και αν δεν έρθει ποτέ το περισσότερο δεν πειράζει. Φτάνει και το ελάχιστο: είναι η δική του κατάκτηση.
   Μήπως πότε-πότε πρέπει να εφαρμόσω την τεχνική του λάθους; Τότε θα ανακαλύψω αντιδράσεις. Θα το καταλάβει κανείς; Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα αντανακλαστικά όλων; Δεν πάει κάτι καλά μάλλον. Προσπαθώ ξανά . δεν εγκαταλείπεις την προσπάθεια.
   Γιατί δείχνεις εμπιστοσύνη ότι μπορεί να τα καταφέρει. Τους εμπνέεις και ασφάλεια γιατί είσαι πάντα δίπλα, να βοηθήσεις όταν σου ζητηθεί και δίνεις ισότιμες ευκαιρίες και παρέχεις επιλογές που ικανοποιούν όλες τις πιθανότητες.
   Μόνο έτσι θα ‘ρθει η γνώση στο μαθητή σου με ή χωρίς αναπηρία, όταν όλα αυτά με χαλαρότητα και χωρίς πίεση, αβίαστα τα αφήσεις να βρουν τον σωστό προορισμό.
«Να που μόλις άλλαξε η κατάσταση
και γι’ αυτό το παιδί………..»
ΤΣΙΛΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/5/2016
Η επιστημονική ομάδα του Ετήσιου Προγράμματος σε συνεργασία με το Επιστημονικό Σωματείο Συμβουλευτικής Λογοθεραπείας Ειδικής Παιδαγωγικής "Η Εναλλακτική" (ΕΣΣΛΕΠΕ) σας ενημερώνουν πως:
α) μέχρι 25/8/2016 εργαζόμαστε εντατικά πάνω στο βιβλίο του κώδικα Braille - σύμφωνα με τις οδηγίες του ηχητικού αρχείου που σας έχει σταλεί. Η μελέτη αυτή - συμπλήρωση βιβλίου αντιστοιχεί στην 1η εργασία του προγράμματος.
β) Η συμπλήρωση κ μελέτη του βιβλίου Braille αντιστοιχεί σε 2 εργασίες - που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 4/4/2017.
γ) Την 15η Ιουνίου 2016 θα σας σταλεί η  εργασία του καθηγητή Γ. Δράκου, με ημερομηνία παράδοσης 15/9/2016. 
δ) Στο μήνυμα που έχει σταλεί στις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις επισυνάπτεται επιπρόσθετο βοηθητικό υλικό για προσωπική σας μελέτη.Το βοηθητικό υλικό παρέχεται σε σας σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Δημιουργήστε φακέλους και κατηγοριοποιήστε το ώστε να έχετε το δικό σας αρχείο μελέτης για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!
κ πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/5/2016
Την Τετάρτη 25/5/2016 (18.00-21.00) στην αίθουσα του εργαστηρίου λογοθεραπείας (ΔΑΜΑΡΕΩΣ 68 - Παγκράτι) ξεκίνησαν οι εργασίες του ΔΕΚΑΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Σε όλους τους συμμετέχοντες έχουν δοθεί οι βεβαιώσεις συμμετοχής και το αρχικό εκπαιδευτικό υλικό. Όσοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως τους έχει ήδη σταλεί: α) το υλικό, ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει, και β) η βεβαίωση συμμετοχής. 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα ενημερώστε τη γραμματεία στο info_seminario@yahoo.gr
Καλές σπουδές.

 

 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ -  13μηνης διάρκειας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή στο 10ο ΤΜΗΜΑ
ΜΕ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Ο επιστημονικά υπεύθυνος του Προγράμματος ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του Εργαστηρίου Λογοθεραπείας – Συμβουλευτικής του Τομέα Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την Έναρξη του 10ου Τμήματος. Εδώ και ΠΕΝΤΕ Ακαδημαϊκά Έτη, διεξάγεται με απόλυτη επιτυχία το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή – Λογοθεραπεία – Συμβουλευτική ετήσιας διάρκειας με αντικείμενο:
“Σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Λογοθεραπεία και Συμβουλευτική. Θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση εκπαιδευτικών, φοιτητών και συναφών επιστημόνων.”
Σταθερά υψηλή ποιότητα: Χωρίς καμία παρέκκλιση από το πρόγραμμα, καμία ματαίωση κανενός μαθήματος, το Εργαστήριο Λογοθεραπείας – Συμβουλευτικής συνεχίζει να συνδέει τη θεωρία με την πράξη. Με σταθερότητα προσφέρει υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης.

Έμφαση στην ευελιξία και στην εξειδίκευση: Μετά την επιτυχία που γνώρισε το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης και με σκοπό να γίνει προσιτό σε όσους αγαπούν την Ειδική Εκπαίδευση, επεκτείνεται και σε πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα μεγαλύτερης εστίασης:
1. Πρόγραμμα Εξειδίκευσης δια ζώσης   ΜΕ ΝΕΑ ΤΙΜΗ 850 ευρώ σε όσες δόσεις θέλετε μέχρι τη λήξη τον Μάιο 2017 - δίνεται ως ημερομηνία έναρξης η Τετάρτη 25/5/2016 και ώρα 18.00 -21.00. (Όλες οι πληροφορίες, τα προγράμματα σπουδών, τα καλοκαιρινά και χειμερινά επιστημονικά συνέδρια, οι επιστημονικές ημερίδες και οι δημοσιεύσεις … από τα ΕΝΝΙΑ τμήματα που έχουν υλοποιηθεί – καθώς και η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και οι ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ των συμμετεχόντων - παρέχονται στον ιστότοπο  http://logotherapy-lab.jimdo.com/ 
2. Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Εξ Αποστάσεως με έμφαση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (για εκτός Αττικής) (κόστος 720 ευρώ σε όσες δόσεις θέλετε μέχρι τη λήξη 
τον Μάιο 2017 - δίνεται ως ημερομηνία έναρξης η Τετάρτη 25/5/2016 κ ώρα 18.00 -21.00).
3. Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Εξ Αποστάσεως με έμφαση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (για εκτός Αττικής) (κόστος 720 ευρώ σε όσες δόσεις θέλετε μέχρι τη λήξη 
τον Μάιο 2017 - δίνεται ως ημερομηνία έναρξης η Τετάρτη 25/5/2016 κ ώρα 18.00 -21.00).

Βασικοί θεματικοί άξονες:
Γενικές αρχές Ειδικής Αγωγής – Γενικές και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Νοητική Υστέρηση – Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος  - Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας – Λογοθεραπευτική παρέμβαση -Ψυχοσυναισθηματικές Διαταραχές, Αγχώδεις Διαταραχές – Προβλήματα συμπεριφοράς, ΔΕΠ-Υ, Αισθητηριακές Αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση) – Πολυαναπηρίες, τυφλοκώφωση - Κινητική αναπηρία, Εγκεφαλική Παράλυση – Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός ΑμεΑ –Συμβουλευτική γονέων ΑμεΑ – Χρήση βιντεονάλυσης – Εργαστήριο κώδικαBraille – Χρήση πολυμέσων, λογισμικά στην Ειδική Εκπαίδευση – Συνεργασία Ειδικής με Γενική Αγωγή – Κοινωνικά θέματα και ΑμεΑ – Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού – Συγγραφή εργασιών εξειδίκευσης.
Την ευθύνη της οργάνωσης και ανάπτυξης του Προγράμματος έχει Επιστημονική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από Καθηγητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικούς επιστήμονες στο χώρο της Ειδικής Παιδαγωγικής.

Χρόνος υλοποίησης & Μεθοδολογία
   (για την Εξ Αποστάσεως)
Το Πρόγραμμα ενισχύει την ευελιξία στην παρακολούθηση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αφορά σε 13μηνη διάρκεια (Μάιος 2016 – Μάιος 2017) με συνεχιζόμενη επιστημονική υποστήριξη για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και συγγραφή 9 εργασιών στον χρόνο και στον ρυθμό των συμμετεχόντων – σύμφωνα πάντα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπλέον:
  • Παρέχεται υποστήριξη για πρακτική στον τόπο του συμμετέχοντα
  • Παρέχεται η εκμάθηση του κώδικα Braille
  • Συνεργασία για παραγωγή υλικού διαφοροποιημένων διδασκαλιών σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια
  • Διάγνωση Ικανοτήτων με τη χρήση της βιντεοανάλυσης
  • Βοηθητικά διδακτικά εργαλεία για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες & αναπηρίες (εκπαιδευτικά λογισμικά)
  • Δωρεάν συμμετοχή σε έξτρα σεμινάρια στον Νομό των συμμετεχόντων (όταν η ομάδα συμπληρώνει τα 20 άτομα)
Υποψήφιοι     (και για την Εξ Αποστάσεως και για τη δια ζώσης)
Το Πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν: Εκπαιδευτικοί Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, Πτυχιούχοι και Φοιτητές, Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολών προσχολικής, δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Τμημάτων Ψυχολογίας Κοινωνιολογίας ΜΜΕ, Λογοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας των ΑΤΕΙ.  Επιπλέον, άνθρωποι που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν τον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής, να ενημερωθούν και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.
Διαδικασία συμμετοχής – Πληροφορίες
:
 Για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα συμπληρώνετε την Αίτηση Συμμετοχής, ένα σύντομο βιογραφικό και τα αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   
 info_seminario@yahoo.gr   
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ 210 7249567 (Σαβ & Κυρ 11.00 – 13.00),
στο κινητό 690 8757005 (καθημερινές 18.00 -20.00), καθώς και
στον ιστότοπο  http://logotherapy-lab.jimdo.com/
         Περίοδος εγγραφών    (Οι εγγραφές του 10ου τμήματος και του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  διαρκούν μέχρι 23 Μαίου 2016 κ δίνεται ως ημερομηνία έναρξης η Τετάρτη 25/5/2016 και ώρα 18.00 -21.00)
 
Ο επιστημονικά υπεύθυνος
 
 
Γεώργιος Δράκος
Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών