ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 8-9-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ BRAILLE

Περιγραφή Μεθόδου.doc
Microsoft Word Document 66.5 KB

 

Οδηγός ψυχοπαιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων για υποψήφιους ΑΣΕΠ όλων των ειδικοτήτων

Τιπούκειτος.doc
Microsoft Word Document 53.0 KB
Σύγχρονα_θέματα.doc
Microsoft Word Document 13.0 KB
Website counter

Αξιολόγηση,πιστοποίηση

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος, με βάση τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, οδηγεί μετά από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών, στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Λογοθεραπεία και Συμβουλευτική το οποίο θα  αποτελέσει ένα σημαντικό προσόν ουσιαστικής κατάρτισης του επιμορφούμενου και θα λάβει ξεχωριστή θέση στον ατομικό του φάκελο.