ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 8-9-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ BRAILLE

Περιγραφή Μεθόδου.doc
Microsoft Word Document 66.5 KB

 

Οδηγός ψυχοπαιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων για υποψήφιους ΑΣΕΠ όλων των ειδικοτήτων

Τιπούκειτος.doc
Microsoft Word Document 53.0 KB
Σύγχρονα_θέματα.doc
Microsoft Word Document 13.0 KB
Website counter

Εκπαίδευση

Οι θεματικές ενότητες θα διδαχτούν από διακεκριμένους επιστήμονες και ανθρώπους του χώρου προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση θεωρίας και πράξης.

Η συνολική διάρκεια είναι 420 διδακτικές ώρες κατανεμημένες σε

 

-240 ώρες θεωρία

-80 ώρες πρακτική άσκηση

-100 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επιστημονικής υποστήριξης για Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού – συγγραφή εργασιών εξειδίκευσης  

 

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι ετήσια. Οι συμμετέχοντες θα παραλαμβάνουν  με την έναρξη κάθε τριμήνου πλήρη, ανά ημερομηνία, ώρα και δραστηριότητα προγράμματα τα οποία θα τηρηθούν αυστηρά. Αδικαιολόγητες απουσίες πέραν του 10% των συνολικών ωρών του σεμιναρίου συνεπάγονται ελλιπή παρακολούθηση και μη λήψη πιστοποιητικού.