ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 8-9-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ BRAILLE

Περιγραφή Μεθόδου.doc
Microsoft Word Document 66.5 KB

 

Οδηγός ψυχοπαιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων για υποψήφιους ΑΣΕΠ όλων των ειδικοτήτων

Τιπούκειτος.doc
Microsoft Word Document 53.0 KB
Σύγχρονα_θέματα.doc
Microsoft Word Document 13.0 KB
Website counter

Οργάνωση (τρόπος ανάπτυξης του προγράμματος, χρονικό πλαίσιο, πρακτική εργασία-εξάσκηση)

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα εκπαιδευτούν από ειδικούς επιστήμονες (παιδαγωγούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, λογοπεδικούς κλπ).

Θα διδαχτούν σειρά θεωρητικών μαθημάτων τα οποία θα συνοδευτούν από πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων, προκειμένου να κατανοήσουν επαρκώς την αιτιολογία, τις διαγνωστικές τεχνικές και την αντιμετώπιση των  άνω προβλημάτων.

Τα μαθήματα θα γίνονται στην αίθουσα του Εργαστηρίου Λογοθεραπείας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Αθήνας (Δαμάρεως 68 - Παγκράτι), σε δημόσια εκπαιδευτήρια και σε συνεδριακούς ιδιωτικούς χώρους.

 

Η έναρξη των τμημάτων σεμιναρίου τοποθετείται στις αρχές του εαρινού εξαμήνου 2011- 2012  (Μάρτιος 2012) και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2013. Αναλυτικά τα τμήματα έχουν:

 

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ι. Τμήμα 1ο. Μάρτιος 2012 - Απρίλιος 2013.

ΙΙ. Τμήμα 2ο. Οκτώβριος 2012 - Νοέμβριος 2013. 

ΙΙΙ. Τμήμα 3ο. Δεκέμβριος 2012 - Ιανουάριος 2013.

IV. Τμήμα 4ο. Απρίλιος 2013 - Μάιος 2014.

V. Τμήμα 5ο. Οκτώβριος 2013 - Νοέμβριος 2014.

VI.Τμήμα 6ο. Ιανουάριος 2014 - Φεβρουάριος 2015.

VII. Τμήμα 7ο. Μάιος 2014 - Ιούνιος 2015. 


 

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1ου και 2ου Τμήματος.

Oλες οι συναντήσεις υλοποιούνται Σάββατο και Κυριακή στο Εργαστήριο Λογοθεραπείας Δαμάρεως 68.


Γ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Θα πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση των υπευθύνων των τμημάτων και των συμμετεχόντων. Η πρακτική άσκηση θα συνεπάγεται δελτίο παρακολούθησης σε μονάδες ειδικής εκπαίδευσης με υπογραφή του επόπτη εκπαιδευτικού και σφραγίδα της μονάδας.

Οι ατομικές εργασίες είναι υποχρεωτικές.  Τα θέματα θα δοθούν από τους διδάσκοντες. Θα συντάσσονται βάσει οδηγιών που θα παραλάβει κάθε συμμετέχων κατά την εγγραφή του και θα παραδίδονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.