ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 8-9-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ BRAILLE

Περιγραφή Μεθόδου.doc
Microsoft Word Document 66.5 KB

 

Οδηγός ψυχοπαιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων για υποψήφιους ΑΣΕΠ όλων των ειδικοτήτων

Τιπούκειτος.doc
Microsoft Word Document 53.0 KB
Σύγχρονα_θέματα.doc
Microsoft Word Document 13.0 KB
Website counter

Βιβλίο για Διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. όλων των ειδικοτήτων

Το βιβλίο αποτελεί:
• απαραίτητο οδηγό επιμόρφωσης για νέους σχολικούς
συμβούλους,
• ένα χρήσιμο οδηγό ψυχοπαιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων για
υποψήφιους ΑΣΕΠ όλων των ειδικοτήτων,
• απαραίτητο οδηγό κατάρτισης τόσο στο νέο εκπαιδευτικό όσο και στον έμπειρο,
που αναζητά διαρκώς εναλλακτικές βελτιωτικές προτάσεις,
• ένα απλό, σαφές και περιεκτικό εργαλείο στα χέρια του επιμορφωτή ενηλίκων,
• ένα βοήθημα που προσφέρει πρακτικές λύσεις για την Προσχολική Εκπαίδευση,
την Α΄/θμια και την Β΄/θμια.
Τα 14 κεφάλαια συνοδεύονται από 500 ερωτήσεις διαφόρων θεματικών ενοτήτων της
Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και τις αντίστοιχες απαντήσεις.
Ενδεικτικά θέματα:
Σύγχρονες διαθεματικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις, Καθηκοντολόγιο σχολικών συμβούλων, Νόμος 3848/2010,
Άρθρο 13, Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής σχολικών συμβούλων, Τροπολογίες, Περιγραφή έκθεσης σχολικών
συμβούλων Προσχολικής, Α΄/θμιας & Β΄/θμιας & Παραδείγματα συμπλήρωσης της έκθεσης αυτής, Δημιουργική
αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Η εκπαίδευση ενηλίκων με κύριο
στόχο την κοινωνία της γνώσης αποτελεί κλειδί δημιουργικής ένταξης στη νέα εποχή, Με ποιον τρόπο μαθαίνουν οι
ενήλικες; Η Θεωρία της Ανδραγωγικής, Αυτοαντίληψη, Εμπειρία, Ετοιμότητα για μάθηση, Κίνητρο για μάθηση, Το
ολοήμερο πρόγραμμα για δημοτικά σχολεία διευρυμένου ωραρίου, Το πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για
τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς του σχολικού έτους 2011-2012, Συμβουλές για συνέντευξη, Ανάγκη για
έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση, Ανάγνωση και γραφή μέσα από μια επίσκεψη σε μουσείο, Ο ρόλος της μη λεκτικής
επικοινωνίας, Σύνδρομο διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας, ΣΕΠ ΑμεΑ, Πολυαναπηρίες, Kώφωση, Αυτισμός,
Τύφλωση, Άμεση διδασκαλία, Ανάλυση έργου, Παραμύθι, οι 7 καινοτομίες, ΙΕΠ, Ενιαίο Αναμορφωμένο ΕΑΕΠ,
Νομοθεσία Διαπολιτισμικής, Μετανάστες, Αλλοδαποί, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού
Έργου ΑΕΕ, Σχέδια Δράσης, Σκασιαρχείο, Πειθαρχία, Ενσυναίσθηση, Εθισμός στο διαδίκτυο, Επιθετικότητα,
Εκφοβισμός, Λογισμικά Π.Ι., Μάθηση 2.0., ΤΠΕ, Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία, Χαρισματικότητα, Εγωμηνύματα του
Gordon, Νοητική Καθυστέρηση, Asperger, Καινοτομίες, Maslow, Goleman, Διαφοροποιημένη, Η Λογοτεχνία στο
Γυμνάσιο για μαθητές με Μ.Δ., Αγωγή Υγείας, Παράλληλη στήριξη στην Α΄ Γυμνασίου, Συνεκπαίδευση, Ρίσκο,
Φαντασία, Διαδραστικοί Πίνακες, Διαχείριση Σχέσεων, Επιμόρφωση, Συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας,
Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, Ο ρόλος του Περιβάλλοντος, Προτεινόμενη Βιβλιογραφία και Διαδικτυακές
Διευθύνσεις.