ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 8-9-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ BRAILLE

Περιγραφή Μεθόδου.doc
Microsoft Word Document 66.5 KB

 

Οδηγός ψυχοπαιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων για υποψήφιους ΑΣΕΠ όλων των ειδικοτήτων

Τιπούκειτος.doc
Microsoft Word Document 53.0 KB
Σύγχρονα_θέματα.doc
Microsoft Word Document 13.0 KB
Website counter

Οικονομικά Στοιχεία κ Επικοινωνία

ΑΘΗΝΑ 03-11-2013

 

Αλλαγές στα οικονομικά (από την έναρξη του  ΕΚΤΟΥ τμήματος):

Επειδή, αφ’ ενός μεν αναμένεται υψηλή συμμετοχή (ήδη υλοποιούνται 6 τμήματα), αφ’ ετέρου δε λαμβάνονται υπ’ όψη οι υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες το συνολικό κόστος συμμετοχής ανά εκπαιδευόμενο για το σύνολο των ενοτήτων (420) ώρες περιορίζεται στα εννιακόσια ογδόντα ευρώ (980 €) και η κατάθεση του ποσού γίνεται σε όσες δόσεις διευκολύνεστε μέχρι το τέλος του προγράμματος
.
Στους φοιτητές υπάρχει ειδική έκπτωση: Το συνολικό ποσό είναι επτακόσια εβδομήντα ευρώ (770Ε) και θα δίδεται ξανά σε όσες δόσεις διευκολύνεστε μέχρι το τέλος του προγράμματος.
 
Αλλαγές στα οικονομικά:
 
  • · Από το δεύτερο τμήμα κ μετά το ποσό καταβάλλεται σε τέσσερις ή και πέντε δόσεις για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων.
  • · Σε περιπτώσεις ανέργων γίνονται ιδιαίτερες οικονομικές ρυθμίσεις - διακανονισμοί.
  •   Σε όλα τα τμήματα υπάρχουν θέσεις υποτροφιών.
 
Για συμμετοχή στο σεμινάριο συμπληρώνετε την Αίτηση συμμετοχής και ένα Βιογραφικό και τα αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info_seminario@yahoo.gr ή στο fax2107249567.
 
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-7249567 (Σαβ & Κυρ 11.00 - 13.00),  στο κινητό 690 8757005 (καθημερινές 18.00 - 20.00), καθώς και στον
ιστότοπο 
 http://logotherapy-lab.jimdo.com/      
 
Τα χρήματα των δόσεων γίνονται κατάθεση στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στην Εμπορική Τράπεζα.
Αριθμ. Λογιαριασμού: 81706531
ΙΒΑΝ: GR   05 0120 5540 0000 000 81706531
 
Λόγω της συνεργασίας Εμπορικής & ALPHABANK Τα χρήματα των δόσεων γίνονται κατάθεση στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και στην Τράπεζα ALPHABANK.

Αριθμ. Λογιαριασμού:   80200 2001 000 227

 
  • Στο καταθετήριο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αναγράφεται το ΟΝΟΜ/ΜΟ και εργαστήριο λογοθεραπείας.
  • Κρατήστε την απόδειξη κατάθεσης και την παραδίδετε στη γραμματεία του προγράμματος κατά την εγγραφή σας.
 
 
                                                                                                    Ο επιστημονικός υπεύθυνος
                                                                                               
                                                                                            Καθηγητής  Γεώργιος Δράκος