ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 8-9-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ BRAILLE

Περιγραφή Μεθόδου.doc
Microsoft Word Document 66.5 KB

 

Οδηγός ψυχοπαιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων για υποψήφιους ΑΣΕΠ όλων των ειδικοτήτων

Τιπούκειτος.doc
Microsoft Word Document 53.0 KB
Σύγχρονα_θέματα.doc
Microsoft Word Document 13.0 KB
Website counter

Σύγχρονος Εκπαιδευτικός Τιπούκειτος

Το βιβλίο αποτελεί:
• απαραίτητο οδηγό επιμόρφωσης για νέους σχολικούς
συμβούλους,
• ένα χρήσιμο οδηγό ψυχοπαιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων για
υποψήφιους ΑΣΕΠ όλων των ειδικοτήτων,
• απαραίτητο οδηγό κατάρτισης τόσο στο νέο εκπαιδευτικό όσο και στον έμπειρο,
που αναζητά διαρκώς εναλλακτικές βελτιωτικές προτάσεις,
• ένα απλό, σαφές και περιεκτικό εργαλείο στα χέρια του επιμορφωτή ενηλίκων,
• ένα βοήθημα που προσφέρει πρακτικές λύσεις για την Προσχολική Εκπαίδευση,
την Α΄/θμια και την Β΄/θμια.
Τα 14 κεφάλαια συνοδεύονται από 500 ερωτήσεις διαφόρων θεματικών ενοτήτων της
Προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και τις αντίστοιχες απαντήσεις.
Ενδεικτικά θέματα:
Σύγχρονες διαθεματικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις, Καθηκοντολόγιο σχολικών συμβούλων, Νόμος 3848/2010,
Άρθρο 13, Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής σχολικών συμβούλων, Τροπολογίες, Περιγραφή έκθεσης σχολικών
συμβούλων Προσχολικής, Α΄/θμιας & Β΄/θμιας & Παραδείγματα συμπλήρωσης της έκθεσης αυτής, Δημιουργική
αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Η εκπαίδευση ενηλίκων με κύριο
στόχο την κοινωνία της γνώσης αποτελεί κλειδί δημιουργικής ένταξης στη νέα εποχή, Με ποιον τρόπο μαθαίνουν οι
ενήλικες; Η Θεωρία της Ανδραγωγικής, Αυτοαντίληψη, Εμπειρία, Ετοιμότητα για μάθηση, Κίνητρο για μάθηση, Το
ολοήμερο πρόγραμμα για δημοτικά σχολεία διευρυμένου ωραρίου, Το πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για
τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς του σχολικού έτους 2011-2012, Συμβουλές για συνέντευξη, Ανάγκη για
έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση, Ανάγνωση και γραφή μέσα από μια επίσκεψη σε μουσείο, Ο ρόλος της μη λεκτικής
επικοινωνίας, Σύνδρομο διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας, ΣΕΠ ΑμεΑ, Πολυαναπηρίες, Kώφωση, Αυτισμός,
Τύφλωση, Άμεση διδασκαλία, Ανάλυση έργου, Παραμύθι, οι 7 καινοτομίες, ΙΕΠ, Ενιαίο Αναμορφωμένο ΕΑΕΠ,
Νομοθεσία Διαπολιτισμικής, Μετανάστες, Αλλοδαποί, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού
Έργου ΑΕΕ, Σχέδια Δράσης, Σκασιαρχείο, Πειθαρχία, Ενσυναίσθηση, Εθισμός στο διαδίκτυο, Επιθετικότητα,
Εκφοβισμός, Λογισμικά Π.Ι., Μάθηση 2.0., ΤΠΕ, Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία, Χαρισματικότητα, Εγωμηνύματα του
Gordon, Νοητική Καθυστέρηση, Asperger, Καινοτομίες, Maslow, Goleman, Διαφοροποιημένη, Η Λογοτεχνία στο
Γυμνάσιο για μαθητές με Μ.Δ., Αγωγή Υγείας, Παράλληλη στήριξη στην Α΄ Γυμνασίου, Συνεκπαίδευση, Ρίσκο,
Φαντασία, Διαδραστικοί Πίνακες, Διαχείριση Σχέσεων, Επιμόρφωση, Συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας,
Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, Ο ρόλος του Περιβάλλοντος, Προτεινόμενη Βιβλιογραφία και Διαδικτυακές
Διευθύνσεις.

Ψηλαφήματα Αφής Μαθήματα

Περιγραφή

Το βιβλίο «Ψηλαφήματα - αφής μαθήματα» απευθύνεται σε:

 • εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς Α΄/θμιας, Β΄/θμιας και Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, ακαδημαϊκούς,
 • γονείς, και
 • σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον κώδικα Braille και την εκπαίδευση των τυφλών μαθητών, αλλά και σε:
 • μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, και
 • φοιτητές με ευαισθησία σε θέματα εκπαίδευσης και επικοινωνίας με τυφλά άτομα.

 

Ο κώδικας Braille επινοήθηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης στον κόσμο της γνώσης. Για έναν βλέποντα εκπαιδευτή η εκμάθηση Braille μπορεί να γίνει περίπλοκη, αν δεν ακολουθηθεί μια διδακτική που θα στηρίζεται σε απλές, κατανοητές και απομνημονευτικές στρατηγικές οι οποίες θα έχουν μόνιμη συγκράτηση.

 

Το βιβλίο αυτό, είναι ένα 

βοήθημα για την εκμάθηση του ελληνικού κώδικα Braille

και του συστήματος Nemeth.

 

Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παροτρύνει τον αναγνώστη να αγαπήσει το Braille, δουλεύοντας ευχάριστα και ξεκούραστα.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να περιορίσουμε το άγχος των απομνημονευτικών διαδικασιών με τις οποίες επιφορτίζεται ο εκπαιδευόμενος. Για να το επιτύχουμε αυτό έχουμε σχεδιάσει απλές τεχνικές απομνημόνευσης και παιγνιώδεις δραστηριότητες με διαφορετικές προσεγγίσεις που αναπτύσσουν στον εκπαιδευόμενο δεξιότητες αντιστοίχισης εξάστιγμων Braille με σύμβολα βλεπόντων.

 

 

Περιέχει:

 • Όλα τα εξάστιγμα του ελληνικού αλφάβητου
 • Δίψηφα φωνήεντα & Συνδυασμούς
 • Σημεία στίξης
 • Βοηθητικά εξάστιγμα
 • Σύστημα ΜΕΝΕΪΔΗ & Nemeth
 • Παιγνιώδεις δραστηριότητες, στρατηγικές, ασκήσεις
 • Οδηγίες για χρήση πινακίδας, μηχανής Perkins & WinBraille σε Η/Υ
 • Χρήσιμες ιστοσελίδες για την εκπαίδευση μαθητών με τύφλωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: petorfanos@yahoo.gr 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: petorfanos@yahoo.gr

Ζητούμενα Ζητήματα

Η αγωγή του λόγου και της ομιλίας,ως παιδαγωγικό και διδακτικό ζητούμενο,αποτελεί για κάθε επιστήμονα πρόκληση. Ούτως ή άλλως, το σύνθετο πρόβλημα «Γλώσσα» απασχόλησε και θα απασχολεί πολλές επιστήμες και τους επιστημονικούς τους κλάδους. Παραδίδουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα το παρόν πόνημα με την πεποίθηση της μικρής έστω συμβολής στην παιδαγωγική και διδακτική αναζήτηση.

Ψυχοκοινωνικές Παράμετροι των Σχολικών Δυσκολιών

Οι λεγόμενες μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί μια περίπτωση που μας βολεύει όλους εκτός από τα ίδια τα παιδιά. Όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν, φυσικά σε σχέση με τις δυνατότητές τους και όχι στο ίδιο επίπεδο. Μπορούν να μάθουν εφ’ όσον οι εκπαιδευτικοί ή όποιος άλλος ασχολείται με την εκπαίδευσή τους, κατανοήσουν την διαδικασία μέσω της οποίας φτάνουν τα παιδιά στη μάθηση και επιλέξουν το κατάλληλο τρόπο μέσω του οποίου θα προχωρήσουν στη διδακτική πράξη. Κυρίως όμως οριοθετώντας μια προγραμματική σκοποθεσία και μια στοχοθεσία ανάλογη με τις ικανότητες των ίδιων των παιδιών. Εκείνο που θα πρέπει να έχουν πάντα κατα νου είναι πως πέρα απο την τυπολατρική ,και βολική κατα τα άλλα, εμμονή στα επίσημα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και την αντίστοιχα τυπολατρική διδακτική μεθοδολογία υπάρχει το ουσιώδες . Να μάθουμε τα παιδιά πώς να μαθαίνουν.

Η Ειδική Παιδαγωγική των προβλημάτων του λόγου και της ομιλίας

Η Ειδική Παιδαγωγική των προβλημάτων του λόγου και της ομιλίας είναι η επιστήμη της θεωρίας και της πράξης που μέσα από παιδοψυχολογικές(λογοπαιδεία) και θεραπευτικές (λογοπαιδεία) διαδικασίες έχει ως στόχο την άμβλυνση, βελτίωση και εξάλειψη γλωσσικών προβλημάτων (δυσλειτουργειών-διαταραχών), τα οποία εμποδίαζουν την επικοινωνία, τη μάθηση και γενικότερα την απρόσκοπη πορεία του παιδιού στο σχολείο και την κοινωνία.

Ο συγγραφέας προσδιορίζει από ιστορική, θεωρητική και συστηματική σκοπιά το επιστημονικό πεδίο , ενώ επιχειρεί με «έντιμο τρόπο» να παράσχει τη δυνατότητα σε ειδικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και γονείς να κατανοήσουν τα γλωσσικά προβλήματα έτσι που, μέσα από την αγωγή, την εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη και με τη συνδρομή της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής, να συντελείται σε μεγάλο βαθμό η αποκατάσταση των παιδιών αυτών.

Σύγχρονα Θέματα της Ειδικής Παιδαγωγικής

Η ύπαρξη ποικιλομόρφων παιδαγωγικών προβλημάτων δεν επιτρέπεται να αγνοηθεί, άλλα ούτε να αμφισβητηθεί. Η παρατηρούμενη καθημερινά ραγδαία μεταβολή των ορίων της επιστημονικής γνώσης καθιστά επιβεβλημένη την αναγκαιότητα διεπιστημονικής προσέγγισης των αναφερόμενων προβλημάτων της παιδαγωγικής πράξης και τη διατήρηση της εγρήγορσης των ανθρώπων που εμπλέκοναται στη εκπαιδευτική διαδικασία.

Παραθέτοντας ως παράδειγμα τις «πολύμορφες εκφάνσεις» των μαθησιακών δυσκολιών και την πολυπλοκότητα της γλωσσικής κατανόησης, αποδεχόμαστε συνειδητά τη δυσκολία που χαρακτηρίζει το εγχείρημα της αντιμετώπισης των παιδαγωγικών προβλημάτων. Στη συνέχεια ξεκινώντας απο θεωρητικούς– επιστημολογικούς προβληματισμούς γύρω από τη σχέση γύρω από τη σχέση αυτής κατα την παιδαγωγική πράξη, καταλήγουμε στη συγκρότηση του γνωστικού αντικειμένου της Ειδικής Παιδαγωγικής ως αυτόνομης επιστήμης που έχει κεντρικό σημείο αναφοράς την προβληματική παιδαγωγική κατάσταση.

Στο σημείο αυτό προκύπτουν δύο δυσκολίες: Πρώτον, η ανάγκη υιοθέτησης του προσφερότερου ερμηνευτικού μοντέλου ωστε να γίνει η αναγκαία μετατόπιση απο την απλή περιγραφή της προβληματικής κατάστασης στο πώς και με ποιον τρόπο εκδηλώνεται αυτή και γίνεται αντιληπτή τόσο σε ενδοπροσωπικό όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο. Δεύτερον, η ανάγκη ύπαρξης μιας ασφαλούς Παιδαγωγικής Διαγνωστικής. Και εδώ είναι που παρα-θέτουμε το σχεδίασμα μιας μελλοντικής προσπάθειας για πολύ-πλευρη ΠΑΙδαγωγική Διαγνωστική Αξιοιλόγηση (ΠΑΙ.ΔΙ.Α.) , η οποία διανοίγει νέους ορίζοντες για μελλοντικές έρευνες.

Το βιβλίο αυτό παραδίδεται στην καλοπροαίρετη κρίση του αναγνώστη, με επίγνωση των πιθανών ατελειών. Παρ’ όλα αυτά αναζητά επιμόνως διεξόδους της «μεταβαλλόμενης παιδαγωγικής πραγματικότητας» με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων που προκύπτουν σε επίπεδο εννοιολογικό-προσδιοριστικό των όρων, μεθοδολογικό-διαγνωστικό και πρακτικό-παρεμβατικό.

Οι θεματοφύλακες της Ανθρώπινης Υπόστασης

Το νέο βιβλίο του Δημήτρη Αλ. Ξηντάρα " Οι θεματοφύλακες της Ανθρώπινης Υπόστασης " του Εκδοτικού Οίκου: Αδελφοί Βλάσση.
Ένα ενδιαφέρον μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας για το Σχολείο του Μέλλοντος , που "κλείνει όμως το μάτι" και στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Σχολικός Εκφοβισμός 9+1 σχέδια εργασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση

 

Σχολικός Εκφοβισμός 
9+1 Σχέδια εργασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση.

Συγγραφέας: Κρόκου Ζωή (Επιστημονική επιμέλεια- Εποπτεία)

 Τα τελευταία χρόνια μελετάται με προσοχή η εξέλιξη της επιθετικότητας στον χώρο του σχολείου κυρίως, καθώς εντοπίζονται συχνότερα περιστατικά λεκτικής, σωματικής ή και συναισθηματικής επιθετικότητας.

Αυτό που δημιουργεί έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα είναι πώς το σχολείο μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο του ως φορέας αξιών και παράγοντας διαμόρφωσης ή τροποποίησης της συμπεριφοράς των μαθητών, καθώς τον τελευταίο καιρό τα φαινόμενα της βίας στο σχολείο εμφανίζουν μια αυξητική τάση, με τους μαθητές να εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά με θύματα τους συμμαθητές τους, τους εκπαιδευτικούς, ενώ και ο σχολικός χώρος αποτελεί σημείο εκτόνωσής τους.

Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι έχουν ανάγκη συστηματικής επιμόρφωσης, για να μπορέσουν να ανιχνεύουν εν τη γενέσει τους περιστατικά σχολικού εκφοβισμού και να σχεδιάζουν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης, ώστε να ενημερώσουν τους μαθητές τους και να τροποποιήσουν μη αποδεκτές συμπεριφορές με τον πλέον αποδεκτό και επιστημονικό τρόπο.

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς έναν οδηγό προετοιμασίας σχεδίων δράσης που εστιάζουν τόσο στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού όσο και στην ψυχική ενδυνάμωση των μαθητών και στην ανάπτυξη συνεργατικών στρατηγικών.

 

Η Ζωή Κρόκου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι διδάκτορας Ειδικής Παιδαγωγικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διδακτική της Γλώσσας και στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση.

Τα τελευταία χρόνια υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης και διδάσκει στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Παράλληλα, συμμετέχει σε επιμορφωτικές δράσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς της Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κατά κύριο λόγο στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάγνωση και ειδικότερα την αναγνωστική κατανόηση στη μαθησιακή διαδικασία και κινούνται γύρω από τρεις άξονες.

Τα τελευταία χρόνια τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα έχουν στραφεί και στη μελέτη του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων δράσης για την πρόληψη και την ανίχνευση του σχολικού εκφοβισμού, μελετάται η ανταπόκριση των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών σε αυτόν.